Doporučení pro rodiče

Pravidelně sledovat nástěnky.
Vodit děti do MŠ zdravé.
Oznámit výskyt infekčního onemocnění.
Dodržovat provozní dobu MŠ./od 6,00 do 16 hodin/
Dbát na přiměřené oblečení dle ročního období./kšiltovka v létě, rukavice, čepice v zimě./
Dodržovat termín placení školného a stravného.
MŠ neodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou, ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní.

 

Upozornění pro rodiče.

V případě, že rodiče vyzvedávají své dítě opakovaně po skončení provozní doby, jedná se o opakované porušování provozu mateřské školy a ředitelka mateřské školy může
 

  • ukončit docházku dítěte podle ust. § 35 ods.1 písmene B. Školského zákona.