Formuláře ke stažení

Formulář, vyjádření lékaře, mohou rodiče donést vyplněný a potvrzený v den zápisu do MŠ, který se koná ve čtvrtek  3.5.2018 od 9:00 do 16:00.

lnformační memorandum ke zpracování osobních údajů

Vyjádření lékaře pro zápis do MŠ

VZOR 2018 ŽÁDOST K PV - 1.strana.docx (17 kB)

VZOR 2018 ŽÁDOST K PV - 2. strana.docx (15,5 kB)