Práva zákonných zástupců

Jsem zákonným zástupcem svého dítěte a mám právo:

 

  1. Aby mé dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní docházce do MŠ.
  2. Abych byl(a) informován(a) o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
  3. Abych si mohl(a) vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem mateřské školy a mohl(a) s ní prodiskutovat problémy týkající se mého dítěte.
  4. Abych se mohl(a) domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.
  5. Abych se mohl(a) podílet na tvorbě a úpravách programu MŠ a mohl(a) uplatnit své připomínky a návrhy.
  6. Abych se mohl(a) aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů.
  7. Abych mohl(a) před vstupem mého dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim, připomínkovat postupy v tomto režimu.
  8. Abych mohl(a) podat oprávněnou stížnost a měl(a) možnost ji projednat s pedagogickými pracovníky v MŠ a ředitelkou školy.