Řád jídelny

Telefon školy: 516 412 335
Vedoucí ŠJ: R. Kocourková
Kuchařka : Markéta Rumlová

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.48/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Výše stravného:

Děti MŠ: do 6 let : 29,-Kč, děti od 7 let : 32,-Kč (zahrnuje dvě svačiny a oběd)
Zaměstnanci: 23,- Kč

Odhlášení ze stravného

Osobně či telefonicky, nejlépe den předem, nejpozději pak do 8,00 daného dne.Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

Placení stravného

Stravné se platí zpětně za uplynulý měsíc.Platí se hotově u vedoucí ŠJ, příp. p. ředitelky a to vždy do 15.dne v měsíci.

Vyúčtování na konci školního roku

Na začátku kalendářního roku zaplatí rodiče zálohu na stravné.U dětí odcházejících do ZŠ se provede vyúčtování na konci školního roku.Od zálohy bude odečtena částka za stravné za měsíc červen a zůstatek si rodiče vyzvednou proti podpisu u p.ředitelky nebo vedoucí ŠJ. U ostatních se provádí vyúčtování stejným způsobem v prosinci.

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, nebo na stránkách školy.

Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, příp. problémy řešte ihned přímo u vedoucí ŠJ.